Om Havaktiviteter

Knebel vig er med lavt og stille vand et helt unik område for os der elsker at dyrke sport på havet.

I IF Mols’ havaktivitetsafdeling kan du dyrke mange forskellige aktiviteter i og på havet under optimale betingelser:
Windsurfing, stand-up paddle, havsvømning, havkajak, og kajakpolo 

I Havaktiviteter tilbydes du mange aktiviteter – for ét kontingent

At være medlem af klubben betyder at:

  • Du er med i et fællesskab, hvor vi hjælper og underviser hinanden, så vi alle kan have det sjovt og dyrke vores sport.
  • Du altid kan træne – vejr og vind bestemmer hvilken sport du dyrker; surfe når der er vind, kajak når der er havblik
  • Du har mulighed for at få instruktion fra vores dygtige tovholdere og instruktører. Det aftales med den enkelte tovholder. Der er en tovholder for hver aktivitet. Se: Havaktivitet udvalg og tovholdere
  • Du vil blive tilbudt sikkerhedsinstruktioner, instruktioner i at håndtere udstyr. og evt. andre kurser såsom førstehjælpskursus.
  • Vi hjælper hinanden med undervisningsinstruktioner, sikkerhedsinstruktioner og i at håndtere udstyr.
  • Klubben råder over udstyr til alle discipliner som du frit kan benytte, når du er friroet/frisurfet
  • Vi holder klubaftner hvor vi hygger os og spiser sammen og dyrker vores sport
  • Vi bruger facebook til at komme i kontakt med hinanden. Her kan du spørge om nogen vil med på vandet. Se: Havaktivitet IF-Mols Medlemsgruppe

Vi holder til:
Knebelbro Havn
Holmbjergvej 52
8420 Knebel

Tilmelding

Du er velkommen til at komme ned på havnen på en klubaften for at se om det er noget for dig. Derefter betaler man for ½ års kontingent for resten af 2020. Tilmelding, priser og deltagelse af børn kan du se her:

Klubaftener

Fra april til oktober er der klubaftener om torsdagen fra 16.00 til 19.00. Fra oktober til april er der klubformiddage om søndagen fra 10.00 til 13.00. Alt efter vejr, vind og instruktører er der mulighed for kajak, polokajak, havsvømning, SUP og surf 🚣‍♂️🏊‍♂️🏄‍♀️ . På klubdage tænder vi grillen den første torsdag i måneden i sommerhalvåret og den første søndag hver anden måned i vinterhalvåret, så hvis du har tid og lyst, så tag dit eget mad med eller bestil en pizza hos Ruben, så hygger vi lidt sammen efter træning.